Horoskopy › VIP › PR článek

PR článek – cena, ukázka a podmínky zveřejnění

PR články na eTarot.cz jsou určeny pro prezentaci produktů nebo služeb z oblasti esoteriky, přírodní medicíny a zdravého životního stylu. PR články jsou publikovány v sekci VIP, která je vyhrazena pro partnery, komerční sdělení a placenou propagaci. Pokud máte o inzerci na eTarot.cz formou PR článku zájem, vyplňte prosím kontaktní formulář.

Návštěvnost PR článků

Provozovatel eTarot.cz negarantuje konkrétní návštěvnost PR článku. Níže si však můžete prohlédnou profil kompletní návštěvnosti eTarot.cz. Denní průměr je více jak 2 000 návštěv a téměř 8 000 zobrazených stránek. Základem návštěvnosti je provoz z vyhledávačů a cílovými návštěvníky jsou především ženy ve věku 25 – 44 let.

Profil návštěvnosti eTarot.cz / 2014 - 12 Profil návštěvnosti eTarot.cz / 2014 - 12 Profil návštěvnosti eTarot.cz / 2014 - 12 Profil návštěvnosti eTarot.cz / 2014 - 12

Cena PR článků

Zveřejnění dodaného PR článku – 700 Kč
Standardně zveřejňujeme pouze hotové PR články. PR článek musí být originální (před zveřejněním je provedena kontrola, zda nebyl článek již publikován jinde), musí obsahovat nejméně jednu ilustrační fotografii a splňovat rovněž níže uvedené podmínky. Všechny PR články jsou zveřejněny až po uhrazení zálohové faktury. Redakce eTarot.cz si vyhrazuje právo nevhodné PR články odmítnout.

Vytvoření nebo úprava PR článku – cena dohodou
Dodané články pečlivě kontrolujeme a obvykle nabízíme tipy na jejich vylepšení, pokud máme pocit, že změna v textu může být pro inzerenta prospěšná. Pouze zcela výjimečně PR články sami vytváříme. Existují marketingoví odborníci (tzv. copywriteři), které se na tvorbu PR článků specializují. Pokud není ve Vašich silách PR článek vytvořit, obraťte se na takového specialistu. Cena za vytvoření PR článku je obvykle pak určena na základě individuální dohody, resp podle rozsahu a náročnosti zpracování daného tématu.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Provozovatel eTarot.cz není plátcem DPH.

Podmínky zveřejnění PR článků

  1. Originalita PR článku: každý PR článek musí být původní. Před zveřejněním je provedena důkladná kontrola, zda nebyl článek již publikován jinde. Není například možné zkopírovat text z Vašich existujících stránek a umístit jej na eTarot.cz jako nový PR článek. Důvodem je penalizace vyhledávače Google udělovaná webům, které přejímají cizí obsah (více zde). Byť je vytváření originálních PR článků náročné, touto snahou pomáháte především sami sobě.

  2. Počet odkazů: V textu PR článku mohou být maximálně tři externí odkazy. Každý odkaz musí směřovat na jinou unikátní URL adresu.

  3. Struktura PR článku: každý PR článek musí být tématicky vhodný pro eTarot.cz (esoterika, přírodní medicína, zdravý životní styl), musí obsahovat nejméně jednu ilustrační fotografii a v textu nesmí být jakékoli zavádějící informace. Veškerý text článku musí být v souladu s dobrými mravy a zákony České republiky.

  4. Dodání podkladů: PR článek je nutné dodat ke schválení ve formě DOC nebo ODT, fotografie JPG pak v rozlišení vyšším než 800x600 px, dostatečně dlouho před plánovanou publikací. PR článek musí posoudit redakce eTarot.cz. V případě výhrad k obsahu nebo formě článku je potřeba mít prostor k řešení této situace.

  5. Formátování článku: 5. V PR článku nesmí být, až na výjimky, psány slova nebo celé věty velkými písmeny. Tučný text a text psaný kurzívou může být použit pouze v omezené míře. Rovněž využití vykřičníků, případně otazníků a další zvýraznění textu nesmí působit rušivě.

  6. Článek postavený na příběhu: Pokud bude článek obsahovat fiktivní nebo smyšlený příběh, je potřeba na konci takového článku přidat upozornění.