Horoskopy › VIP › Numerologie data narození

Numerologie data narození – budoucnost podle dne, kdy jste se narodili

Numerologie podle dne narození – Dusty Bunker

Numerologie podle dne narození – Dusty Bunker

Zajímavou knihou, která pojímá nauku o číslech poněkud netradičně, je Numerologie podle dne narození. Na rozdíl od běžného přístupu, kdy se v numerologii počítá s kompletním datem Vašeho narození, v tomto případě záleží pouze na určitém dni měsíce, ve kterém jste se narodili.

Nepotřebujete tedy žádné složité výpočty, nepotřebujete znát rok ani měsíc, úplně postačí den Vašeho narození. Napadne Vás jistě otázka, může to skutečně fungovat? Určitě. Sama autorka v úvodu knihy píše, že ji přišla na mysl vícekrát ona zásadní otázka: „Má kromě měsíce a roku svůj specifický význam i samotný den narození?“ Rozhodla se na ni odpovědět dlouhodobým pozorováním, srovnáváním a studováním mužů a žen narozených právě v určité dny každého měsíce.

Výsledkem je poutavá kniha o numerologii, která sestává ze dvou částí. V první najdete vysvětlení, jak se v dnešním světě běžně a účelně využívá čísel. Tedy jakási numerologie v praktickém životě mimo esoteriku. Druhá část sestává z 31 kapitol, které jsou rozčleněny na charakteristiky zvlášť pro muže a pro ženy.

Božský trojúhelník jako základ numerologie dne narození

V úvodu knihy Dusty Bunker vysvětluje svoji teorii Božského trojúhelníku. Pythagoras je pro ni v prvé řadě mystik a filosof. Jeho teorii o trojúhelníku proto používá pro vysvětlení numerologické důležitosti data narození, resp. konkrétně právě dne narození. Na obrázku uvidíte tři čtverce, které tvoří tři různá období života: čtverec mládí (období od narození do 27 let), čtverec síly (od 27 let 54 let), čtverec moudrosti (od 54 let 81 let). Poslední čtverec ztělesňuje životní zralost, tedy obrazně řečeno čas, kdy se zúročují dvě předchozí životní období („jak zaseješ, tak sklidíš“).

Základnu celé stavby tvoří čtverec síly. Důležitá životní energie a motivace pramení právě z tohoto druhého nosného čtverce, tedy prostředního období našeho života. V tomto období často nalézáme odpovědi na základní otázky našeho směřování a budoucnosti. Mládí, často plné experimentů, obvykle vyústí právě v období, kdy jsou obrysy našich přání a společenského zařazení mnohem jasnější. Podle numerologie dne narození právě ve druhém čtverci přicházíme na to, kdo vlastně jsme a jaký je náš vztah ke druhým.

Zásadní samozřejmě je, že druhý čtverec síly určuje právě den Vašeho narození.

Praktická numerologie aneb jak používáme čísla dnes

Autorka knihy přináší v další kapitole nazvané Jak používáme čísla dnes pěkný výčet příkladů, jakým způsobem lidstvo vybírá a používá konkrétní čísla. Dozvíte se například, proč je zlomovým rokem sedmý rok manželství nebo proč nás numerologicky ovlivňuje boží trojjedinost. Další příklady z použití numerologie v praxi jsou však zaměřeny na obchod a marketing, tedy konkrétně tvorbu cen, výběr telefonních čísel nebo volbu vhodného týmového čísla pro sportovní hvězdy atd.

Nutno podotknout, že anglický originál knihy Numerologie podle dne narození je z roku 1982. Pro lepší představu je to stejný rok, kdy byl natočen E.T. mimozemšťan, Rambo nebo film The Wall ke stejnojmenné desce Pink Floyd. Některé příklady uvedené v knize je proto potřeba chápat v dobovém kontextu, který je dnešku vzdálen několik desítek let. Díky nim však člověk pochopí, že numerologie je nadčasovou záležitostí a mnohé z těchto principů jsou platné dnes, stejně jako byly dobrým vodítkem i v roce 1982.

Ukázky charakteristik podle dne narození

Abychom mohli ověřit, jak moc odpovídají numerologické charakteristiky pro lidi narozené v různé dny, rozhodli jsme se porovnat skutečné životy s těmito popisy. Autor píšící tento článek je narozen sedmého a jeho manželka čtvrtého dne v měsíci (celé datum narození není v tomto případě důležité). Oba si pečlivě přečetli popis, který jim numerologie dne narození přisuzuje. Nejedná se jistě o důkladnou zkoušku, ale jistě Vás bude zajímat, jak jsme se v redakci s těmito charakteristikami ztotožnili a zhodnotili je.

Muž – 7

Výběr z charakteristiky: „Je to myslitel … K myšlení není pohyb nezbytně nutný, a proto vyvolává někdy dojem zkameněliny. … Přece jste od začátku věděla, že bude potřebovat někoho, kdo o něj bude pečovat. … Je zatížen na mozek. Rozum ten on má. Někdy si myslíte, že on sám je rozum. … Když se vynořil z matčina lůna, s povzneseným výrazem ve tváři se rozhlédl a řekl: Ach ano. Přesně jak jsem si to představoval. … Během dospívání chodil s nosem v knize a hlavou v oblacích. … I v dnešní době ho naprosto pohlcuje duševní činnost. … Neumí přijímat skutečnosti viditelné na povrchu, musí vždy vědět proč a spojovat si známé s novým. Jeho analytická mysl ho neustále nutí prozkoumávat tajemné, skryté oblasti lidského života. … Nikdo ho nemůže osočit z uspěchanosti. … Je světlonošem, hledačem pravdy, kouzla a tajemna. … Zajímá se o sny a metafyzické úvahy, přírodu a nebeské záležitosti.“

Reakce muže 7: „Myslím, že charakteristika myslitele, který rád hloubá a přichází věcem na kloub, je velmi přiléhavá. Skutečně vnímám, že pro mě rozum znamená více než pro mnohé ostatní. Mezi mé oblíbené detektivy patří Sherlock Holmes i Hercules Poirot ;-) Nicméně během dospívání jsem nechodil s nosem v knize – sice jsem měl hlavu v oblacích, ale můj intelekt mi pomáhal především v hledání nejvhodnějších receptů na dobývání ženských srdcí. Numerologická charakteristika muže 7 je proto trefná. Je ale samozřejmé, že v detailech nemůže padnout každému jako přesně ušitý oblek. Umím se o sebe například postarat jistě lépe, než autorka předpokládá. Zároveň rád sportuji. I když je pravda, že nerad tancuji, ani se nerad předvádím, takže mohu být zcela jistě a bez nadsázky považován při společenských příležitostech za pozorující zkamenělinu.“

Žena – 4

Numerologická charakteristika ženy narozené ve čtvrtý den měsíce se nám zdála dokonce ještě lepší než v předchozím případě u muže. Mnohé z charakteristik se nápadně shodují se zemským znamením Býka, ve kterém je námi vybraná hodnocená osoba narozena. Abyste si udělali lepší obrázek, můžete si níže přečíst vybrané pasáže, které považujeme za nejlepší z celého popisu, a porovnat je případně i s jinými ženami ve Vašem okolí, které jsou rovněž narozeny čtvrtý den v měsíci.

Žena 4 je stavitelka. Nezáleží na tom, jestli staví chrám nebo buduje domov. Bude postupovat stejným, systematickým a usilovným způsobem. Věří na metodu postupných kroků a předtím, než udělá druhý krok, se musí vždy přesvědčit, že ten předchozí byl učiněn správně a bezpečně. Její princip je výsledkem instinktivního pocitu, že vytvoření solidních základů se neobejde bez důkladnosti. Pevný dům nelze vystavět na slabých základech. … Vzhledem k tomu, že čtyřka znamená čtverec (vytvořený ze čtyř stran), představuje místa, jejichž úkolem je něco pojmout. Tím se myslí například tělo, domov. … Základní považuje vaše čtyřku i peníze, jež jsou pro ni prostředkem k vybudování pohodlné přítomnosti a jisté budoucnosti, takže byste jí měl odpustit všechny ty výstřednosti, kterých se ve spojení s oběživem dopouští. Že chodí spát s opaskem na peníze ještě vůbec nemusí znamenat, že by vám nedůvěřovala. To opravdu není otázka důvěry. Je to totiž otázka života a smrti. Pro ni představují peníze jistotu a jistota tvoří neoddělitelnou součást její bytosti. … Máte před sebou osobnost, jejíž kořeny sahají hluboko do pozemských věcí. Je jako matka Příroda — pečující, zodpovědná a stabilní. Měl byste si být vědom toho, že oklamat takovou autoritu se nevyplácí. Většinou pak přicházejí bouře, blesky, přílivové viny a podobně. Její vášeň a síla neznají hranic, pokud jsou útoku vystavena pro ni posvátná témata. Do svého domova je ochotna přijmout toulavá zvířata i lidi, nakrmit je, utěšit je a pak je s opravenou duší vrátit zpět do jejich každodenního života.“

Náš závěrečný verdikt: Knihu Numerologie podle dne narození určitě doporučujeme. Věříme, že pro Vás bude dobrým zdrojem životní inspirace i pobavení.

Kniha

Numerologie podle dne narození – Dusty Bunker Numerologie podle dne narození – Dusty Bunker Numerologie podle dne narození – Dusty Bunker Numerologie podle dne narození – Dusty Bunker Numerologie podle dne narození – Dusty Bunker Numerologie podle dne narození – Dusty Bunker Numerologie podle dne narození – Dusty Bunker Numerologie podle dne narození – Dusty Bunker Numerologie podle dne narození – Dusty Bunker Numerologie podle dne narození – Dusty Bunker

Kniha: Numerologie podle dne narození
Autorka: Bunker Dusty, Knowles Victoria
Překlad: Sylva Zajíčková
Vydavatel: Eugenika

Formát: Brožovaná, 416 str., 130x200
Rok vydání: 2009

ISBN: 978-80-8100-088-1
EAN: 9788081000881